Kısa açıklama

Kainattaki en şerefli varlık olan insanın hiçe sayıldığı coğrafyalar…

İnsan hak ve hukukundaki ihlalin had safhaya ulaştığı bölgeler…

Kanların gözyaşlarıyla yıkandığı, insanlığın emperyalizm kıskaçlarında boğulduğu yeraltı zengin, üstü fakir ve çorak topraklar…

Afrika’da, orta doğuda, insani ilk hakları ellerinden kayıp gitmiş ya da çalınmış insanlar. Yani gıda, su, giyim, can güvenliği, eğitim…